Μυωπία
Μυωπία
17 Σεπτεμβρίου 2017
Όραση και Θυρεοειδής – Θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια (‘Νόσος Graves’)
18 Σεπτεμβρίου 2017
Τι είναι οι διαθλαστικές ανωμαλίες ή σφάλματα της όρασης

Με τον όρο διαθλαστικές ανωμαλίες της όρασης εννοούμε τα προβλήματα εκείνα κατά τα οποία τα μάτια αδυνατούν να εστιάσουν το είδωλο του αντικειμένου που κοιτάζουν πάνω στην ωχρά κηλίδα του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το είδωλο εστιάζεται είτε πιο μπροστά (μυωπία), είτε πιο πίσω (υπερμετρωπία) από τον αμφιβληστροειδή, ή οι ακτίνες από το αντικείμενο δεν εστιάζονται όλες στο ίδιο επίπεδο αλλά σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ τους σε σχέση με τον αμφιβληστροειδή (αστιγματισμός).

Στα διαθλαστικά προβλήματα εντάσσεται και η πρεσβυωπία η οποία δεν οφείλεται σε ανατομικά ελαττώματα του ματιού αλλά στην προοδευτική σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού, ο οποίος χάνει την ικανότητα μεταβολής της κυρτότητάς του και κατ’ επέκταση την ικανότητα προσαρμογής και εστίασης στις κοντινές αποστάσεις.

error: Content is protected !!