Διαθλαστικές Ανωμαλίες της Όρασης | optometris.gr
Μυωπία
Μυωπία
17 Σεπτεμβρίου 2017
Όραση και Εγκυμοσύνη
Όραση και Εγκυμοσύνη
18 Σεπτεμβρίου 2017
Μυωπία
Μυωπία
17 Σεπτεμβρίου 2017
Όραση και Εγκυμοσύνη
Όραση και Εγκυμοσύνη
18 Σεπτεμβρίου 2017
Διαθλαστικές Ανωμαλίες

Με τον όρο διαθλαστικές ανωμαλίες της όρασης εννοούμε τα προβλήματα εκείνα κατά τα οποία τα μάτια αδυνατούν να εστιάσουν το είδωλο του αντικειμένου που κοιτάζουν πάνω στην ωχρά κηλίδα του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το είδωλο εστιάζεται είτε πιο μπροστά (μυωπία), είτε πιο πίσω (υπερμετρωπία) από τον αμφιβληστροειδή, ή οι ακτίνες από το αντικείμενο δεν εστιάζονται όλες στο ίδιο επίπεδο αλλά σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ τους σε σχέση με τον αμφιβληστροειδή (αστιγματισμός).

Στα διαθλαστικά προβλήματα εντάσσεται και η πρεσβυωπία η οποία δεν οφείλεται σε ανατομικά ελαττώματα του ματιού αλλά στην προοδευτική σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού, ο οποίος χάνει την ικανότητα μεταβολής της κυρτότητάς του και κατ’ επέκταση την ικανότητα προσαρμογής και εστίασης στις κοντινές αποστάσεις.

Διαθλαστικές Ανωμαλίες