Έλεγχος Οπτικής Οξύτητας
30 Σεπτεμβρίου 2017
Πλήρης Οπτομετρική Εξέταση
1 Νοεμβρίου 2017
Διάθλαση - Συνταγή γυαλιών

Η διάθλαση γίνεται με αντικειμενική εξέταση με τη χρήση διαθλασίμετρου και παράλληλα με την υποκειμενική εξέταση με τη χρήση του φορόπτερου, του δοκιμαστικού σκελετού εξέτασης, των δοκιμαστικών φακών εξέτασης και του πίνακα εξέτασης με γράμματα,αριθμούς ή σύμβολα (οπτότυπο).

Η συνταγή των γυαλιών προσδιορίζεται από την συνεκτίμηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής εξέτασης.

error: Content is protected !!

optometris-logo

Τα ΟΠΤΙΚΑ ΣΚΟΥΤΑΡΗ θα εξυπηρετούν μόνο κατόπιν ραντεβού.

Για παραγγελίες και παραλαβές γυαλιών όρασης, φακών επαφής και βοηθημάτων χαμηλής όρασης ή εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών μπορείτε να επικοινωνείτε:

Τηλ. : 210 32 35 131
email: info@optometris.gr