Διάθλαση - Βαθμοί Φακών Επαφής - Χαμηλή Όραση - Οπτικά Σκούταρη

Διάθλαση – Βαθμοί Φακών Επαφής

Γυαλιά Χαμηλής Όρασης
Γυαλιά Χαμηλής Όρασης
23 Σεπτεμβρίου 2017
Εκπαίδευση Ασθενών με Χαμηλή Όραση
Εκπαίδευση Ασθενών με Χαμηλή Όραση
24 Σεπτεμβρίου 2017
Διάθλαση - Συνταγή Φακών Επαφής

Η διάθλαση για τους φακούς επαφής διαφέρει από τη διάθλαση για τα γυαλιά όρασης.
Για τον έλεγχο χρησιμοποιείται: διαθλασίμετρο και δοκιμαστικοί φακοί για την εύρεση των βαθμών του διαθλαστικού σφάλματος και της οπτικής οξύτητας, κερατόμετρο για τη μέτρηση της καμπυλότητας του κερατοειδή χιτώνα και ειδικές ταινίες για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του δακρύου.
Για την εφαρμογή ημίσκληρων και σκληρικών φακών επαφής ειδικά σε περιπτώσεις κερατοκώνου απαιτείται συχνά και τοπογραφία του κερατοειδή χιτώνα.