Αποκατάσταση Χαμηλής Όρασης - Χαμηλή Όραση - Οπτικά Σκούταρη
Εκπαίδευση Ασθενών με Χαμηλή Όραση
Εκπαίδευση Ασθενών με Χαμηλή Όραση
24 Σεπτεμβρίου 2017
Εφαρμογή Ειδικών Γυαλιών Χαμηλής Όρασης
Εφαρμογή Ειδικών Γυαλιών Χαμηλής Όρασης
24 Σεπτεμβρίου 2017
Αποκατάσταση χαμηλής όρασης

Η αποκατάσταση χαμηλής όρασης συμπεριλαμβάνει:

  • εκπαιδευτικές συνεδρίες για τη σωστή και αποτελεσματική χρήση των ειδικών γυαλιών χαμηλής όρασης καθώς και των βοηθημάτων χαμηλής όρασης
  • συμβουλευτικές συνεδρίες και εκμάθηση τεχνικών για τη διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής
  • ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση της εναπομείνασας όρασης και πρόγνωση για την πορεία του ασθενή
  • μεθόδευση και οργάνωση προγράμματος χρήσης των ειδικών γυαλιών χαμηλής όρασης
  • ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν στη νόσο και στην όραση του ασθενή.