Μεγεθυντικοί Φακοί Χειρός και Σταθεροί | optometris.gr
Ηλεκτρονικοί Αναγνώστες
Ηλεκτρονικοί Αναγνώστες
20 Ιουλίου 2016
Εκπαίδευση στη Χρήση των Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης
Εκπαίδευση στη Χρήση των Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης
23 Ιουλίου 2016
Ηλεκτρονικοί Αναγνώστες
Ηλεκτρονικοί Αναγνώστες
20 Ιουλίου 2016
Εκπαίδευση στη Χρήση των Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης
Εκπαίδευση στη Χρήση των Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης
23 Ιουλίου 2016
Μεγεθυντικοί Φακοί Χειρός και Επιτραπέζιοι

Διατίθενται σε πολύ μεγάλο εύρος μεγεθύνσεων. Οι μεγεθυντικοί φακοί μπορεί να έχουν και ενσωματωμένο φωτισμό.

Ανεξαρτήτως αν είναι χειρός ή στηριζόμενοι σε βάση (επιτραπέζιοι), οι μεγεθυντικοί φακοί προορίζονται για περιστασιακή χρήση, π.χ. για έναν αριθμό τηλεφώνου ή μία ημερομηνία λήξης. Δεν ενδείκνυνται για διάβασμα γιατί κουράζουν το οπτικό σύστημα, καθώς η μεγέθυνση είναι τέτοια που τα γράμματα δεν είναι εφικτό να χωρέσουν στο οπτικό μας πεδίο.

Οι μεγεθυντικοί φακοί είναι πιο χρήσιμοι στους ανθρώπους που δεν έχουν χαμηλή όραση και θέλουν να δουν απλά μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όπως π.χ. γραμματόσημα.