Γυαλιά Πρισματικά
Γυαλιά Πρισματικά
26 Ιουλίου 2016
γυαλιά-μικροσκόπια
Ειδικά Γυαλιά Χαμηλής Όρασης για Διάβασμα
27 Ιουλίου 2016
Ειδικά Φίλτρα Χαμηλής Όρασης

Οι περισσότεροι ασθενείς με χαμηλή όραση έχουν αισθητά μειωμένη την αντίληψη των φωτεινών αντιθέσεων (contrast) η οποία είναι απαραίτητη για να ξεχωρίσει ένα αντικείμενο από το φόντο. Έτσι γίνεται δύσκολη η μετακίνηση, ο διαχωρισμός των σκαλοπατιών κ.ά.

Ειδικά γυαλιά-φίλτρα προστασίας που φορούνται πάνω από τα γυαλιά όρασης, ξεκαθαρίζουν τη θολή όραση των ασθενών και τους επιτρέπουν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Υπάρχουν πολλοί χρωματισμοί και αποχρώσεις.

error: Content is protected !!

optometris-logo

Τα ΟΠΤΙΚΑ ΣΚΟΥΤΑΡΗ θα εξυπηρετούν μόνο κατόπιν ραντεβού.

Για παραγγελίες και παραλαβές γυαλιών όρασης, φακών επαφής και βοηθημάτων χαμηλής όρασης ή εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών μπορείτε να επικοινωνείτε:

Τηλ. : 210 32 35 131
email: info@optometris.gr