Ειδικά Φίλτρα Χαμηλής Όρασης | optometris.gr
Γυαλιά Πρισματικά
Γυαλιά Πρισματικά
26 Ιουλίου 2016
γυαλιά-μικροσκόπια
Ειδικά Γυαλιά Χαμηλής Όρασης για Διάβασμα
27 Ιουλίου 2016
Ειδικά Φίλτρα Χαμηλής Όρασης

Οι περισσότεροι ασθενείς με χαμηλή όραση έχουν αισθητά μειωμένη την αντίληψη των φωτεινών αντιθέσεων (contrast) η οποία είναι απαραίτητη για να ξεχωρίσει ένα αντικείμενο από το φόντο. Έτσι γίνεται δύσκολη η μετακίνηση, ο διαχωρισμός των σκαλοπατιών κ.ά.

Ειδικά γυαλιά-φίλτρα προστασίας που φορούνται πάνω από τα γυαλιά όρασης, ξεκαθαρίζουν τη θολή όραση των ασθενών και τους επιτρέπουν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Υπάρχουν πολλοί χρωματισμοί και αποχρώσεις.