Γυαλιά Πρισματικά | optometris.gr
Εκπαίδευση στη Χρήση των Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης
Εκπαίδευση στη Χρήση των Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης
23 Ιουλίου 2016
Ειδικά Φίλτρα Χαμηλής Όρασης
Ειδικά Γυαλιά-Φίλτρα Προστασίας
26 Ιουλίου 2016
Γυαλιά Πρισματικά

Τα πρισματικά γυαλιά χαμηλής όρασης απευθύνονται σε όσους ασθενείς έχουν διόφθαλμο όραση και η οπτική οξύτητα των δύο ματιών είναι παραπλήσια. Επίσης, άνθρωποι με χαμηλή όραση και συγχρόνως με περιορισμένο οπτικό πεδίο ευεργετούνται πολύ από τη χρήση των γυαλιών αυτών.

Τα πρισματικά γυαλιά χαμηλής όρασης είναι πιο αποτελεσματικά όταν η όραση δεν είναι μικρότερη από 3/10-4/10.