Συγγενής Νυσταγμός | optometris.gr
Αλφισμός
Αλφισμός
16 Ιουλίου 2017
Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια
Μελαχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια
19 Ιουλίου 2017
Συγγενής Νυσταγμός

Ο συγγενής νυσταγμός είναι ακούσιες ρυθμικές κινήσεις των ματιών που εκδηλώνονται όταν το βρέφος είναι λίγων εβδομάδων ή μηνών. Οι κινήσεις μπορεί να είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή περιστροφικές.

Ο συγγενής νυσταγμός συνδέεται με οφθαλμολογικές παθήσεις ή με νευρολογικές νόσους:

Κάποια παιδιά με νυσταγμό έχουν μία ήπια μείωση της οπτικής οξύτητας, ενώ άλλα έχουν χαμηλή όραση.

Ο συγγενής νυσταγμός διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, αλλά ελαττώνεται ελαφρώς με την ανάπτυξη.

Τα παιδιά με νυσταγμό μπορούν να βελτιώσουν την όρασή τους με την εφαρμογή ειδικών φακών επαφής, που περιορίζουν την κινητικότητα των οφθαλμών. Παράλληλα, μπορούν με τη χρήση εξατομικευμένων γυαλιών χαμηλής όρασης να αυξήσουν σημαντικά την οπτική τους οξύτητα.