Συγγενής Αμαύρωση Leber
Συγγενής Αμαύρωση Leber
19 Ιουνίου 2017
Ρετινοβλάστωμα
Ρετινοβλάστωμα
10 Ιουλίου 2017

Το οπτικό νεύρο αποτελεί προέκταση του εγκεφάλου και ο ρόλος του είναι να μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα που προσλαμβάνονται από τον αμφιβληστροειδή στον ινιακό λοβό του εγκεφάλου προς επεξεργασία και αναγνώριση.
Το οπτικό νεύρο μπορεί να υποστεί φλεγμονή, ισχαιμία, χρόνια πίεση, αλλά και να εμφανίσει όγκο, όπως και ατροφία.

Οπτική νευρίτιδα

Η οπτική νευρίτιδα είναι μία φλεγμονή του οπτικού νεύρου και μπορεί να σχετίζεται με νόσους όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η νόσος Crohn και ο ερυθηματώδης λύκος, αλλά και με λοιμώδη νοσήματα, όπως η τοξοπλάσμωση και η φυματίωση.
Συμπτώματα: Μείωση της κεντρικής όρασης και διαταραχή στην αντίληψη των χρωμάτων και της φωτεινότητας.

Πρόσθια ισχαιμική οπτικοπάθεια

Οφείλεται συνήθως σε αρτηριοσκλήρυνση ή σε νόσους του κυκλοφορικού (υψηλή αρτηριακή πίεση, εμβολή).
Συμπτώματα: Αιφνίδια απώλεια όρασης, μέτρια ή και σημαντική.

Όγκος

Ο όγκος στο οπτικό νεύρο όταν εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία λέγεται γλοίωμα και όταν εμφανίζεται σε άτομα μέσης ηλικίας (σε ποσοστό 80% σε γυναίκες) λέγεται μηνιγγίωμα.
Τα γλοιώματα έχουν συνήθως χειρότερη πρόγνωση από τα μηνιγγιώματα και στις δύο όμως περιπτώσεις υπάρχει μερική έως και ολική απώλεια όρασης. Χρήζει χειρουργικής επέμβασης, οπότε αναγκαστικά γίνεται και εκτομή του οπτικού νεύρου και η όραση περιορίζεται περαιτέρω.

Ατροφία οπτικού νεύρου

Διακρίνεται σε πρωτοπαθή όταν είναι γονιδιακής(κληρονομικής) αιτιολογίας και σε δευτεροπαθή όταν είναι απότοκος άλλων παθολογικών καταστάσεων ή τραύματος.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκει και η κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber. Η δευτεροπαθής μπορεί να προκληθεί από φλεγμονή, όγκο ή τραύμα.
Συμπτώματα: Και στις δύο περιπτώσεις εκδηλώνεται προοδευτική απώλεια της όρασης και δεν υπάρχει θεραπεία.

Σε όλες τις νόσους του οπτικού νεύρου, όταν υπάρχει όραση 1/20 ή και περισσότερο, ο ασθενής μπορεί να βοηθηθεί με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων γυαλιών χαμηλής όρασης και να χρησιμοποιήσει την εναπομείνασα οπτική οξύτητα, καθώς και να αυξήσει την οπτική του απόδοση σταδιακά.

error: Content is protected !!