Μυωπική Ωχροπάθεια | optometris.gr
Οφθαλμική Τοξοπλάσμωση
Οφθαλμική Τοξοπλάσμωση
12 Ιουλίου 2017
Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη της Ωχράς Κηλίδας
14 Ιουλίου 2017
Οφθαλμική Τοξοπλάσμωση
Οφθαλμική Τοξοπλάσμωση
12 Ιουλίου 2017
Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη της Ωχράς Κηλίδας
14 Ιουλίου 2017

Η μυωπική ωχροπάθεια συμβαίνει στις μυωπίες πάνω από 6 διοπτρίες και μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές:

  • Γεωγραφική ατροφία του μελάγχρουν επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς.
  • Κηλίδα Fuchs.
  • Υποαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες.
  • Οπή ωχράς.

Σε όλες τις μορφές η κεντρική όραση στην περιοχή της ωχράς θολώνει και η όραση μειώνεται αισθητά. Αν η ωχροπάθεια συνοδεύεται από αιμορραγίες, τότε η απώλεια της όρασης είναι ακόμα μεγαλύτερη και χρήζει παρακολούθησης. Με την πάροδο του χρόνου η όραση περιορίζεται και η χρήση ειδικών γυαλιών χαμηλής όρασης καθίσταται αναγκαία.

Ο ασθενής μπορεί εκ νέου να εκτελέσει καθημερινές δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση τηλεόρασης, διάβασμα, ενώ συγχρόνως με τη συστηματική προσπάθεια με τα ειδικά γυαλιά η όραση αρχικά σταθεροποιείται και αργότερα βελτιώνεται.