Γλαύκωμα | optometris.gr
Μεσογειακή Διατροφή και Όραση
Μεσογειακή Διατροφή και Όραση
22 Ιουλίου 2017
Κεντρική Ορώδης Αμφιβληστροειδοπάθεια
23 Ιουλίου 2017
Μεσογειακή Διατροφή και Όραση
Μεσογειακή Διατροφή και Όραση
22 Ιουλίου 2017
Κεντρική Ορώδης Αμφιβληστροειδοπάθεια
23 Ιουλίου 2017
Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μία ομάδα χρόνιων οφθαλμικών παθήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από βλάβη του οπτικού νεύρου.

Το πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας καθώς και το αποφολιδωτικό γλαύκωμα είναι οι δύο πιο συχνοί τύποι γλαυκώματος που παρατηρούνται στην Ελλάδα.

Το κοινό χαρακτηριστικό στους περισσότερους τύπους γλαυκώματος είναι η αυξημένη ενδοφθάλμιος πίεση, η οποία δε σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση. Συμβαίνει όμως άνθρωποι με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση να έχουν απωλέσει την όρασή τους εξαιτίας γλαυκώματος.

Στο γλαύκωμα η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού, που παράγεται συνεχώς για να προσφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στο φακό του ματιού και του κερατοειδούς, παρεμποδίζεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το υδατοειδές υγρό να συσσωρεύεται και η ενδοφθάλμια πίεση να αυξάνεται. Η ενδοφθάλμια πίεση (φυσιολογική τιμή μέχρι 21mmHg) πιέζει το οπτικό νεύρο τραυματίζοντας τις ίνες του. Αρχικά επηρεάζονται οι νευρικές ίνες που βρίσκονται στην περιφέρεια, έτσι ώστε να χάνεται η περιφερική όραση, και σε επόμενο στάδιο προσβάλλονται οι κεντρικές ίνες, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ή και να χάνεται εντελώς η κεντρική όραση.

Η απώλεια τόσο της όρασης όσο και του οπτικού πεδίου είναι μη αναστρέψιμη.

Μία άλλη αιτία μερικής ή ολικής απώλειας της όρασης είναι η απόφραξη μικρών αγγείων που τρέφουν το οπτικό νεύρο και τον αμφιβληστροειδή.

Το γλαύκωμα αντιμετωπίζεται με κολλύρια που χορηγούνται για να μειωθεί η ενδοφθάλμια πίεση. Αν η αγωγή με τα κολλύρια δε ρυθμίζει την πίεση, τότε χρειάζεται τραμπεκουλοπλαστική με laser και σε κάποιες περιπτώσεις χειρουργική επέμβαση, ώστε να γίνει διάνοιξη παράπλευρης αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού.
Παράλληλα με την φαρμακευτική αγωγή είναι αναγκαία η χρήση ειδικά κατασκευασμένων γυαλιών για το γλαύκωμα. Η καθημερινή εκπαίδευση των γλαυκωματικών ματιών με τα ειδικά γυαλιά ενδυναμώνει το οπτικό νεύρο και αναχαιτίζει την αδράνεια των νευρικών κυττάρων.

Γλαύκωμα Γλαύκωμα