14 Ιουλίου 2017

Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη της Ωχράς Κηλίδας

Η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη της ωχράς κηλίδας αναπτύσσεται στην περιοχή επαφής μεταξύ υαλώδη και αμφιβληστροειδή χιτώνα. Σχηματίζεται από την ανάπτυξη […]
error: Content is protected !!