Μαρτυρίες ασθενών
Σκαρπέτης Θεοφύλακτος – Χρυσάνθιο Ακράτας
22 Ιανουαρίου 2017
Μαρτυρίες ασθενών
Παπαναστασίου Σωκράτης – Λεμεσός Κύπρος
12 Μαρτίου 2017

Ονομάζομαι Φλέσσας Αλέξιος και έχω το πρόβλημα της ωχράς κηλίδος, στο δεξί μάτι πριν από 27 χρόνια και στο αριστερό πριν από 21. Τα πράγματα είχαν δυσκολέψει γιατί δεν γνωρίζαμε τον κόσμο, δεν βλέπαμε να οδηγάμε, δεν μπορούσαμε να δουλεύουμε, δεν μπορούσαμε να διαβάζουμε…

error: Content is protected !!

optometris-logo

Τα ΟΠΤΙΚΑ ΣΚΟΥΤΑΡΗ θα εξυπηρετούν μόνο κατόπιν ραντεβού.

Για παραγγελίες και παραλαβές γυαλιών όρασης, φακών επαφής και βοηθημάτων χαμηλής όρασης ή εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών μπορείτε να επικοινωνείτε:

Τηλ. : 210 32 35 131
email: info@optometris.gr