Λιόγκα Μαρία - Αθήνα - Χαμηλή Όραση - Οπτικά Σκούταρη
Μαρτυρίες ασθενών
Κοκκινάκης Γιώργος – Αθήνα
18 Ιανουαρίου 2017
Μαρτυρίες ασθενών
Σκαρπέτης Θεοφύλακτος – Χρυσάνθιο Ακράτας
22 Ιανουαρίου 2017

Έχω αλλοίωση και στα μάτια, αλλά με τα γυαλιά αυτά διαβάζω. Πρώτα διάβαζα 3 σελίδες και τώρα διαβάζω 40. Έχω βελτιώσει πολύ και την περιφερειακή όραση με το διάβασμα που κάνω και ελπίζω ότι δεν θα χάσω το φως μου…