Παράγοντες Κινδύνου για τη Χαμηλή Όραση

Εκτίμηση Ποιότητας και Ποσότητας Δακρύου
Εκτίμηση Ποιότητας και Ποσότητας Δακρύου
22 Σεπτεμβρίου 2017
Γυαλιά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Γυαλιά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
22 Σεπτεμβρίου 2017
  • Ηλικία
  • Φύλο
  • Εθνικότητα
  • Οικογενειακό ιστορικό
  • Κάπνισμα
  • Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία UVA/UVB
  • Έκθεση στο μπλε φως (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και TV)
  • Διατροφικές συνήθειες
error: Content is protected !!