Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας
10 συμβουλές για την πρόληψη της Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας
25 Ιουλίου 2017
Φωτισμός
Φωτισμός
27 Ιουλίου 2017
Ο εξειδικευμένος στη χαμηλή όραση Οπτομέτρης καθοδηγεί και παρακολουθεί τον ασθενή στενά, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τη βελτίωση της όρασης.

Ο εξειδικευμένος στη χαμηλή όραση Οπτομέτρης καθοδηγεί και παρακολουθεί τον ασθενή στενά, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τη βελτίωση της όρασης.

Με τη χρήση των εξατομικευμένων οπτικών βοηθημάτων περιφρουρείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, η περαιτέρω εξέλιξη της νόσου και η όραση αυξάνεται προοδευτικά.

Η αποκατάσταση χαμηλής όρασης συμπεριλαμβάνει:
• Εκπαιδευτικές συνεδρίες για τη χρήση των οπτικών βοηθημάτων.
• Εκμάθηση τεχνικών, ώστε ο ασθενής να μάθει να χρησιμοποιεί τη λειτουργική του όραση μεθοδικά και αποτελεσματικά.

error: Content is protected !!